ระบบการสื่อสารและระบบโทรศัพท์ pabx นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อบริษัท

เพื่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดมากที่สุดในการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารจึงได้ทำการพัฒนาตู้สาขาโทรศัพท์ขึ้นมาโดยที่มีจุดประสงค์เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นหลักโดยที่ตู้สาขาโทรศัพท์นั้นเปรียบเสมือนชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็กเพื่อนำมาใช้ภายในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อช่วยให้การติดต่อ โดยการทำงาน pabx จะทำการติดต่อกันระหว่างเลขหมายภายในและเลขหมายภายนอกอีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้มาเป็นตัวกลางในการช่วยบันทึกเสียงสนทนาต่างๆได้อีกด้วย

ปัจจุบันระบบการสื่อสารและระบบโทรศัพท์นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อบริษัทและองค์กรของทุกๆท่านเป็นอย่างมาก ประกอบกับอุปกรณ์ในระบบโทรศัพท์ก็มีราคาแพงและจำเป็นจะต้องมีการดูแลระบบให้สามารถทำงานต่อเนื่องไม่ติดขัดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น บริษัทประกันภัย ถ้าหากระบบโทรศัพท์ล่ม ลูกค้าไม่สามารถแจ้งเหตุได้ก็จะส่งผลเสียต่อบริษัทฯมาก นับเป็นปัญหาสำคัญที่หลายๆองค์กรต่างให้ความสำคัญ โดยท่านสามารถติดตั้งระบบโทรศัพท์ pabx การเข้าคู่สายโทรศัพท์, การโปรแกรมระบบได้ สามารถทำให้ท่านนำความรู้ไปใช้ในองค์กรเพื่อดูแลระบบโทรศัพท์ของบริษัทได้

สามารถนำความรู้ไปประกอบธุรกิจด้านการติดตั้งระบบโทรศัพท์ pabx ได้ ได้รู้เทคนิคการแก้ไขระบบเมื่อระบบเกิดการขัดข้องทำให้การแก้ไขระบบให้กลับมาใช้งานได้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทราบถึงความรู้ในการออกแบบระบบโทรศัพท์เพื่อใช้กับองค์กรประเภทต่างๆได้ และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะสามารถทำให้เรานำเอาคุณสมบัติเด่นๆหลายๆอย่างมาประยุคใช้งานในองค์กร เช่น ระบบโชว์เลขหมาย , Voice Mail , TeleConference , Interactive Voice Respone และอื่นๆอีกมากมาย

Comments are closed.