กลยุทธ์ทางด้านถุงแก้วที่สำคัญจะเป็นการแข่งขันที่มิใช่ราคา

เราคือผู้ผลิตถุงพลาสติกชนิดใสพิเศษ

ซึ่งมีคุณสมบัตินำไปใช้กับสินค้าทั่วไปที่ต้องการให้เห็นสินค้าที่บรรจุภายในได้อย่างชัดเจน เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เราเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องคุณภาพถุงแก้วเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงใส่ใจในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด เนื่องจากอุตสาหกรรมถุงพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ลงทุนประกอบการและเลิกกิจการได้ง่าย สถานที่ผลิตหรือโรงงานใช้ตึกแถวขนาดเพียง 1-2 คูหา ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ใช้แรงงานราคาถูกที่ไม่ต้องมีความชำนาญพิเศษ

ผู้ประกอบการสามารถศึกษาวิธีการผลิตและการควบคุมเครื่องจักรได้จากผู้ขายเครื่องจักร และสามารถจ้างฝึกแรงงานเข้าทำงานได้ในเวลาอันรวดเร็ว เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่มีราคาแพง ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตเครื่องจักรผลิตถุงพลาสติกได้ แต่คุณภาพเครื่องจักรยังไม่เทียบเท่าเครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ผู้ผลิตก็ยังมีการแข่งขันกันเองภายในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการแข่งขันที่สูงมาก โดยกลยุทธ์ที่สำคัญจะเป็นการแข่งขันที่มิใช่ราคา คือแข่งขันในด้านรูปแบบ ความทนทาน คุณสมบัติเฉพาะ ระดับเทคโนโลยี และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บางรายเน้นผลิตถุงแก้วที่ย่อยสลายง่าย ไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมนาน หรือบางรายเน้นผลิตถุงพลาสติกชนิดทนทานสามารถนำมาใช้ซ้ำๆได้หลายครั้ง หรือสามารถรีไซเคิลได้ดีด้วยการนำมาหลอมเป็นวัตถุดิบผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆได้ เป็นต้น นอกจากนี้พลาสติกถุงแก้วยังมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรง เพราะถุงพลาสติกสามารถผลิตได้ง่าย เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน และสามารถใช้การผลิตขนาดเล็กก็ทำได้ ฉะนั้นถุงพลาสติกจึงมีช่องกำไร

การผลิตถุงพลาสติกมีต้นทุนในการผลิตแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด

ผลิตภัณฑ์ในกรณีถุงพลาสติกนั้นแบ่งเป็นถุงธรรมดาและถุงร้อน โดยมีสัดส่วนของปัจจัยการผลิตต่างๆที่ใกล้เคียงกัน วัตถุดิบหลักคือ เม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน (PE) และโพลีโพรพิลีน (PP) อุตสาหกรรมถุงพลาสติกเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปริมาณการผลิตมุ่งป้อนตลาดภายใน ช่องทางการจำหน่ายมีทั้งที่จำหน่ายไปยังผู้บริโภคโดยตรง คือผู้บริโภคมาสั่งผลิตกับผู้ผลิตโดยตรงในกรณีที่ต้องการในปริมาณมาก หรือจำหน่ายแก่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก เป็นต้น

การจำหน่ายถุงแก้วมีทั้งจำหน่ายตรงแก่ผู้ใช้และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย การจำหน่ายโดยตรง เป็นการจำหน่ายให้กับผู้ใช้โดยตรง ซึ่งมักจะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ทำให้ขายได้ราคาต่ำ แต่ก็มีความมั่นใจในตลาดผู้ซื้อและในการส่งมอบสินค้า ตลอดจนสามารถกำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้ได้โดยตรง การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย มักเป็นวิธีการที่ผู้ผลิตขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้รายเล็กหรือผู้ใช้ที่ต้องการความหลากหลายในขนาด รูปแบบ และปริมาณที่แตกต่างกันและเฉพาะเจาะจงมากกว่า

Comments are closed.