อุปกรณ์เซฟตี้มีไว้อุ่นใจคุณ

 

คงจะกล่าวได้ว่าหากเราทำงานที่เสี่ยงกับอันตราย ที่อาจเป็นเหตุถึงแก่ความพิการหรอเสียชีวิตได้นั้น การป้องกันโอยใช้อุปกรณ์เซฟตี้คงเป็นทางเลือกที่ดีในการปกกันอัตรายให้กับคุณ

อุปกรณ์เซฟตี้นั้นก็มีหลากหลายอย่างแตกตากกันออกไป โดยนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะการใช้งานต่างๆที่แตกต่างกัน อาทิเช่น อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ อุปกรณ์ป้องกันหู อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า และดวงตา เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย หรือ อุปกรณ์เซฟตี้นั้นก็คือ สิ่งหนึ่งสิงใด ที่สวมใส่ลงบนอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ายกายเรา หรือหลายส่วนของเราก็ตาม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรืออันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิเช่น เสียงดัง แสง สารเคมี รวามร้อน การตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นเข้าตา วัสดุหล่นกระแทก หรือทับ เป็นต้น

 

%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%9f%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%89

 

 

ส่วนการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตราย หรือ อุปกรณ์เซฟตี้นั้น ผู้ซื้อก็ควรที่จะศึกษาให้ดีเสียก่อน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน วิธีเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายหรืออุปกรณ์เซฟตี้ก็มีวิธีเลือกอยู่ดังนี้

  1. เลือกซื้อให้เหมาะสมกับลักษณะอันตราย ที่พบจากการทำงาน
  2. อุปกรณ์ที่เลือก ก็ควรได้รับการตรวจสอบ และรับรองตามมาตรฐาน
  3. อุปกรณ์เซฟตี้นั้นควรมีประสิทธิภาพสูง ในการป้องกันอันตราย และมีความทนทาน
  4. มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ขนาดเหมาะสมกับผู้ใช้ และง่ายต่อการใช้งาน
  5. มีให้เลือกหลายแบบ หลายขนาด
  6. การบำรุงรักษาง่าย อาหลั่ยหาซื้อง่าย และไม่แพงเกินไป

 

ส่วนวิธีการรักษาดูแลนั้นก็จะแบ่งแยกไปในแต่ละประเภทของอุปกรณ์เซฟตี้ อาทิเช่น วิธีการทำความสะอาดรองเท้าเซฟตี้ เมื่อเราใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการล้างรองเท้า เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่เยียบย้ำตลอดทั้งวันออกให้หมด โดยใช้แปรงขนาดเล็กขัดร่องรองเท้าที่มีดินหรือสิ่งสกปรกออก สำหรับรองเท้าที่มีกลิ่นหรือชื้น อาจจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษเช็ดชู่ ยัดไปในรองเท้า เพื่อซับความชื้นและยับยั้งได้ไม่เกิดเชื้อรา จากนั้นเช็ดให้แห้ง แล้วเก็บเข้าชั้นวางให้เป็นที่ เพื่อการนำออกมาใช้งานในครั้งต่อไป เพียงเท่านี้รองเท้าเซฟตี้ หรือ แม้แต่อุปกรณ์เซฟตี้แต่ละประเภทก็จะอยู่กับเราไปอีกนาน เพียงแค่คุณดูแลอย่างถูกวิธี

Comments are closed.