กลยุทธ์ทางด้านถุงแก้วที่สำคัญจะเป็นการแข่งขันที่มิใช่ราคา

เราคือผู้ผลิตถุงพลาสติกชนิดใสพิเศษ

ซึ่งมีคุณสมบัตินำไปใช้กับสินค้าทั่วไปที่ต้องการให้เห็นสินค้าที่บรรจุภายในได้อย่างชัดเจน เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เราเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องคุณภาพถุงแก้วเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงใส่ใจในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด เนื่องจากอุตสาหกรรมถุงพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ลงทุนประกอบการและเลิกกิจการได้ง่าย สถานที่ผลิตหรือโรงงานใช้ตึกแถวขนาดเพียง 1-2 คูหา ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ใช้แรงงานราคาถูกที่ไม่ต้องมีความชำนาญพิเศษ

ผู้ประกอบการสามารถศึกษาวิธีการผลิตและการควบคุมเครื่องจักรได้จากผู้ขายเครื่องจักร และสามารถจ้างฝึกแรงงานเข้าทำงานได้ในเวลาอันรวดเร็ว เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่มีราคาแพง ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตเครื่องจักรผลิตถุงพลาสติกได้ แต่คุณภาพเครื่องจักรยังไม่เทียบเท่าเครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ผู้ผลิตก็ยังมีการแข่งขันกันเองภายในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการแข่งขันที่สูงมาก โดยกลยุทธ์ที่สำคัญจะเป็นการแข่งขันที่มิใช่ราคา คือแข่งขันในด้านรูปแบบ ความทนทาน คุณสมบัติเฉพาะ ระดับเทคโนโลยี และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บางรายเน้นผลิตถุงแก้วที่ย่อยสลายง่าย ไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมนาน หรือบางรายเน้นผลิตถุงพลาสติกชนิดทนทานสามารถนำมาใช้ซ้ำๆได้หลายครั้ง หรือสามารถรีไซเคิลได้ดีด้วยการนำมาหลอมเป็นวัตถุดิบผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆได้ เป็นต้น นอกจากนี้พลาสติกถุงแก้วยังมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรง เพราะถุงพลาสติกสามารถผลิตได้ง่าย เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน และสามารถใช้การผลิตขนาดเล็กก็ทำได้ ฉะนั้นถุงพลาสติกจึงมีช่องกำไร

การผลิตถุงพลาสติกมีต้นทุนในการผลิตแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด

ผลิตภัณฑ์ในกรณีถุงพลาสติกนั้นแบ่งเป็นถุงธรรมดาและถุงร้อน โดยมีสัดส่วนของปัจจัยการผลิตต่างๆที่ใกล้เคียงกัน วัตถุดิบหลักคือ เม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน (PE) และโพลีโพรพิลีน (PP) อุตสาหกรรมถุงพลาสติกเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปริมาณการผลิตมุ่งป้อนตลาดภายใน ช่องทางการจำหน่ายมีทั้งที่จำหน่ายไปยังผู้บริโภคโดยตรง คือผู้บริโภคมาสั่งผลิตกับผู้ผลิตโดยตรงในกรณีที่ต้องการในปริมาณมาก หรือจำหน่ายแก่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก เป็นต้น

การจำหน่ายถุงแก้วมีทั้งจำหน่ายตรงแก่ผู้ใช้และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย การจำหน่ายโดยตรง เป็นการจำหน่ายให้กับผู้ใช้โดยตรง ซึ่งมักจะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ทำให้ขายได้ราคาต่ำ แต่ก็มีความมั่นใจในตลาดผู้ซื้อและในการส่งมอบสินค้า ตลอดจนสามารถกำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้ได้โดยตรง การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย มักเป็นวิธีการที่ผู้ผลิตขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้รายเล็กหรือผู้ใช้ที่ต้องการความหลากหลายในขนาด รูปแบบ และปริมาณที่แตกต่างกันและเฉพาะเจาะจงมากกว่า

ยันปรับหลักสูตรใหม่ยังมีวิชาพละ

วันนี้(9ธ.ค.) ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิชทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ผ่านมามีกลุ่มครูสอนวิชาพลศึกษาได้โทรศัพท์มาสอบถามตนว่าใน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)กำลังปรับปรุงกันอยู่ นั้นมีวิชาพลศึกษาหรือไม่เพราะได้ยินมาว่าจะไม่มีวิชาดังกล่าวหรือถ้ามี จำนวนหน่วยกิตจะลดลงกว่าเดิม ซึ่งตนชี้แจงไปว่าเป็นไปไม่ได้ที่ในหลักสูตรใหม่จะไม่มีวิชาพลศึกษาเพราะ หลักการสูตรการศึกษา คือ การพัฒนาเด็ก ดังนั้นในการปรุงปรุงหลักสูตรการศึกษาใหม่จะต้องคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจและ ความรู้ที่ต้องมีความสมดุลย์กันซึ่งวิชาพลศึกษาก็เป็นวิชาที่มีความสำคัญกับ พัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ศธ.ไม่ตัดวิชาพลศึกษาออกอย่างแน่นอน ส่วนจะมีกี่หน่วยกิตยังบอกไม่ได้แต่คิดว่าไม่น่าจะน้อยกว่าเดิม

ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช กล่าวต่อไปว่า  หลักสูตรใหม่จะเน้นการบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน และจะไม่มีการแยกส่วนกันเหมือนที่ผ่านมา เช่น วิชาพลศึกษา  วิชาสุขศึกษา เป็นต้น ดังนั้น ตัวครูจะต้องมีความรับผิดชอบจะต้องรู้จักที่จะบูรณาการวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งไม่ใช่เป็นภาระแต่เป็นหน้าที่ของคนเป็นครูที่จะต้องทำนอกจากนี้วิชาที่ จะสอนก็จะไม่ใช่มีแค่วิชาที่เรียนในห้องเรียนแต่จะต้องมีวิชานอกห้องเรียน ด้วยดังนั้นครูไม่ต้องกังวลว่าวิชาที่สอนจะน้อยลงแต่กลับจะมากขึ้นอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับโครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะเป็นวิชาพื้นฐาน ใน1 ภาคเรียนนักเรียนจะต้องเรียน 1หน่วยกิตโดยแบ่งเป็นวิชาสุขศึกษา  0.5  หน่วยกิตเรียน ​1ชั่วโมงต่อสัปดาห์และวิชาพลศึกษา 0.5 หน่วยกิต เรียน 1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องเรียนเป็นวิชาเลือก  โดยใน 1 ภาคเรียนนักเรียนจะต้องเรียน1หน่วยกิต แต่ครูสามารถที่จะปรับการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้ตาม ความเหมาะสมว่าจะให้เรียนด้านใดหรือเน้นด้านใดก็ได้.

การเลือกคอนโดให้เช่าที่จำเป็นสำหรับคนกรุงหรือตัวเมืองต่างๆ

คอนโดให้เช่า ถือเป็นทางเลือกใหม่ของที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน เพราะคอนโดเจริญเติบโตขึ้นมากทุกวัน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร แหล่งศูนย์รวมขนาดใหญ่ของคนทำงานทำให้มีคอนโดผุดขึ้นมาแทบทุกหย่อมหญ้า แต่การเลือกซื้อคอนโดให้เช่านั้นอย่ามองแต่เพียงราคา เพราะจากที่สอบถามมาหลายๆเจ้า ราคาเริ่มต้นนั้นอาจจะมีแค่หนึ่งหรือสองห้องเท่านั้น โดยสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับคอนโดสมัยนี้ เช่นสระว่ายน้ำ ลานจอดรถ ลานจอดมอเตอร์ไซร์ ฟิตเนส สวนหย่อมสำหรับออกกำลังกาย แต่ก็ควรดูด้วยว่ามีค่าส่วนกลางมหาโหดหรือไม่

เพราะบางโครงการนั้นไม่ฟรีแน่ๆ การดูจำนวนห้องต่อคอนโด ภายนอกอาจจะสวยงาม มองเข้ามาเห็นหน้าต่างกับระเบียงรายล้อม แต่หากมาอยู่แล้ว ชั้นเดียวกันห้องติดกันเป็นแพคงไม่เหมาะสม เพราะนอกจากจะใช้ลิฟท์ตัวเดียวกันแล้ว หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็คงทำให้เราปวดหัวได้ไม่แพ้กันเลยทีเดียว http://www.bkkcitismart.com/Bangkok-Condominium/RHYTHM-Sukhumvitการตรวจสอบเส้นทางเข้าคอนโดกับกรมที่ดินว่าเป็นของใคร เพราะวันนึงหากที่ตรงนั้นไม่ใช่ของโครงการ ท่านอาจจะต้องเดินอ้อมคอนโด เพื่อไปทำงานก็เป็นได้ หรือใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด เช่น รถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ ติดรถไฟใต้ดิน หรืออาจจะอยู่ใกล้โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ เพราะคงไม่อยากมีใครมีคอนโดติดกับวัด หรือเข้าซอยลึก

บางโครงการอาจจะมีโฆษณาว่า เส้นทางรถไฟฟ้าตัดผ่าน อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีของผู้ที่ต้องการซื้อคอนโดใหม่ เพราะราคาถูกกว่าที่มีเส้นทางตัดมาแล้ว แต่ทั้งนี้ต้องศึกษาเส้นทางการตัดผ่านของคมนาคมก่อน โครงการคอนโดให้เช่าเป็นของใคร ตรงนี้ก็สำคัญไม่แพ้กัน บางบริษัทอาจจะเป็นบริษัทเล็กๆที่เข้ามาฉวยโอกาศสร้างคอนโด โดยมีประวัติการบริหารน้อย อาจจะทำให้มูลค่าการซื้อขายต่อของคอนโดนั้นลดน้อยลงได้ แต่สำหรับเจ้าใหญ่ๆบางครั้งก็ใช้ผู้รับเหมาระดับธรรมดาๆ อันนี้ก็น่าคิดได้เหมือนกัน

ธนชาตชูแคมเปญเงินฝากพ่วงประกันดอกสูง 6% ด้านซีไอเอ็มบี ไทยออกสินเชื่อบุคคลดอกต่ำ 3 เดือนแรก 8-10%

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต กล่าวว่า ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 3 คุ้ม ซึ่งเป็นเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน ที่ให้ดอกเบี้ยสูง 6% ต่อปี ในกรณีที่ลูกค้าสมัครประกันชีวิต Perfect Choice 10/5 หรือ Perfect Coverage 15/7 ของบริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝากพิเศษนี้ในวันและสำนักงานหรือสาขาเดียวกัน โดยกำหนดวงเงินฝากขั้นต่ำของแคมเปญนี้เอาไว้ที่ 25,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก

ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองชีวิตและสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ 25,000 บาทและไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดและต้องชำระค่าเบี้ยแบบรายปี โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อเงินฝากครบกำหนด ผ่านการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันโดยอัตโนมัติ และจะนำเงินต้นฝากต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือนให้อัตโนมัติ

นายประพันธ์ กล่าวว่า เป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์นี้คือกลุ่มคนที่มองหาการลงทุนหรือการออมระยะสั้น ที่ได้รับผลตอบแทนที่สูงแต่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยธนาคารในการขยายฐานลูกค้ารายย่อยและเพิ่มสัด ส่วนการขายข้ามผลิตภัณฑ์  รวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารอีกช่องทางหนึ่ง

ด้านนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ธนาคารออกโปรโมชั่นสินเชื่อบุคคล “เพอร์ซันนัลแคช” สำหรับลูกค้าที่ได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือนแรก โดยเดือนแรก ดอกเบี้ยอยู่ที่ 8% ต่อปี เดือนที่สอง 9% ต่อปี และเดือนที่สาม 10% ต่อปี สำหรับดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่สี่เป็นต้นไปจะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับ อนุมัติ

โดยจะคิดดอกเบี้ยที่ 18% สำหรับวงเงินอนุมัติ 1,200,000 – 1,500,000 บาท ดอกเบี้ย 20% สำหรับวงเงินอนุมัติ 1,000,000 – 1,199,999 บาท ดอกเบี้ย 23% สำหรับวงเงินอนุมัติ 200,000 – 999,999 บาท ดอกเบี้ย 25 % สำหรับวงเงินอนุมัติ 90,000 – 199,999 บาท ดอกเบี้ย 26% สำหรับวงเงินอนุมัติ 50,000 – 89,999 บาท และดอกเบี้ย 27% ตลอดอายุสัญญาสำหรับวงเงิน 30,000 – 49,999 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี

 

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

การโฆษณาคูปองเงินสดผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น

ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในปัจจุบันมาแรงมากในประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมที่มาแรงในโลกออนไลน์ขณะนี้คือธุรกิจขายคูปองเงินสด ในอดีตจะมีตัวกลางที่ทำหน้าประสานการขายคูปองเหล่านี้ให้แล้วเกิดรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย แต่ในปัจจุบันธุรกิจนี้เติบโตเป็นอย่างมาก ดังนั้นในปีนี้จะเห็นองค์กรใหญ่กระโดดเข้ามาทำธุรกิจด้านนี้เองโดยตรง อีกทั้งในอดีตด้านการจ่ายเงินซื้อของผู้บริโภคจะนิยมจ่ายเงินสดหรือไม่ก็ผ่านตู้เอทีเอ็ม แต่ปัจจุบันเริ่มมีความกล้ามากขึ้นหันมาจ่ายในเว็บกันบ้างแล้วโดยผ่านทางบัตรเครดิต จะเห็นได้จากโปรแกรมไลน์ หรือแอพพลิเคชันต่างๆ

แต่ปัจจุบันคนไทยจากการสำรวจล่าสุดพบว่าส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อของผ่านทางออนไลน์แต่จะจ่ายผ่านออฟไลน์ เช่นการเก็บเงินปลายทาง หรือการเดินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งปัจจุบันธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภคคูปองเงินสดส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญด้านประชากรศาสตร์ โดยวัดจากกลุ่มคนดูสื่อออฟไลน์เป็นยังไง เช่นละครหรือรายการใดที่คนดูให้ความนิยม พร้อมทั้งทุ่มเงินจำนวนมากแต่ก็จะต้องสูญเปล่าเงินด้านใดด้านหนึ่งไป

แต่ปัจจุบันนักการตลาดไทยให้ความสนใจด้านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากมองว่าสามารถเจาะกลุ่มผู้บริโภคได้ชัดเจนกว่า และมีต้นทุนที่ถูกกว่าหลายเท่า อีกทั้งประกอบกับผู้บริโภคในปัจจุบันมีไลฟ์สไตล์อยู่กับโลกออนไลน์มากขึ้น แต่ไม่ว่าองค์กรหรือผู้ประกอบการจะให้ความสนใจหันมาทำธุรกิจด้านออนไลน์มากขึ้นอย่างไรแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือไม่ประสบความสำเร็จ เปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นแม้แต่ธุรกิจอาหารหรือไข่ไก่ยังขายดี ซึ่งข้อแตกต่างบ้านเราที่เกิดปัญหาทางด้านนี้คือโลจิสติกส์