วิธีทำความสะอาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

หนึ่งในโปรแกรมประยุกต์ที่กว้างขวางที่สุดของ คือการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีการใช้ประโยชน์อย่างมากสำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือแบบผนวกหรือองค์กรความปลอดภัยระดับสูงที่ใช้การสแกนลายนิ้วมือเพื่อการเข้าถึงที่ปลอดภัย

อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือสามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคลและการรับรู้ อุปกรณ์มีสองฟังก์ชันพื้นฐานประการแรกคือจับภาพพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบว่ารูปภาพตรงกับภาพที่สแกนล่วงหน้าหรือไม่ เครื่องสแกนลายนิ้วมือทั่วไปประกอบด้วยเซ็นเซอร์ที่สแกนลายนิ้วมือและตัวประมวลผลที่เก็บภาพลายนิ้วมือและเปรียบเทียบกับภาพที่สแกนล่วงหน้าในฐานข้อมูล เทคนิคที่ใช้แพร่หลายในอุปกรณ์สแกนใช้เซนเซอร์แสงหรือ เพื่อจับภาพลายนิ้วมือ

หนึ่งในการใช้ระบบไบโอเมตริกซ์ที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือการล็อคประตูด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพราะช่วยลดความไม่สะดวกในการแบกกุญแจหรือบัตรประจำตัวหรือการจดจำรหัสผ่าน เซ็นเซอร์ของเครื่องสแกนลายนิ้วมืออยู่ในการติดต่อของมนุษย์อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะสะสมฝุ่นละอองสิ่งสกปรกและอนุภาคอื่น ๆ บนอุปกรณ์สแกน ด้วยการใช้งานที่กว้างขวางเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

แน่นอนว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับเปิดปิดประตู เป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อธุรกิจหรือองค์กรในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยในการของการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบพนักงานภายในองค์กร ซึ่งเจ้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็สามารถจับข้อมูลเกี่ยวกับเคลื่อนไหวของพนักงานภายในองค์กร ก็ถือว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็เป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ทำให้เจ้าของธุรกิจเบาแรงลงไปเยอะเลยทีเดียว  ล็อคประตูลายนิ้วมือจะได้รับความเสียหาย การใช้ตัวทำละลายอุตสาหกรรมเพื่อเช็ดอุปกรณ์อาจเป็นอันตรายต่อพื้นผิวที่บอบบางของเซ็นเซอร์ ความไวในการจับภาพของเซนเซอร์อาจลดลงซึ่งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการจดจำลายนิ้วมือ ในการทำความสะอาดพื้นผิวสแกนให้ใช้เทปสก๊อตและลอกออกเบา ๆ

ควรลบคราบสกปรกหรือฝุ่นออกจากพื้นผิวเซ็นเซอร์ ถ้าสแกนเนอร์สกปรกมากหรือมีเมฆเนื่องจากการใช้งานที่หนักให้ใช้ผ้าที่ปราศจากขนหรือผ้าเช็ดทำความสะอาดแอ็ปบอทที่มีคราบสกปรกเบา ๆ ถูเบา ๆ ทั่วผิวของเครื่องสแกนเนอร์และทาให้ผิวแห้ง อย่าใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษเพื่อเช็ดพื้นผิวเซ็นเซอร์และอย่าเทหรือพ่นสารทำความสะอาดใด ๆ บนเซ็นเซอร์โดยตรง ขอแนะนำให้ทำความสะอาดมือก่อนใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควรใช้มาตรการเพื่อไม่ให้ผิวสัมผัสกับเล็บและวัตถุมีคมหรือหยาบ

และที่สำคัญการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับธรุกิจหรือองค์กรในปัจจุบัน และถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการใช้งานเครื่องสแถนลายนิ้วมือภายในบริษัทเลยก็ว่าได้ เช่นเดียวกัน ในส่วนของภาคครัวเรือนก็สามารถติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้เช่นกัน เพื่อความปลอดภัยในแง่การการเปิดปิดประตู

ดูสินค้าเพิ่มเติมที่ https://www.siamfingerscan.com

 

ข้อควรระวังสำหรับการเดินสายตู้สาขาโทรศัพท์

ข้อควรระวังสำหรับการเดินสายตู้สาขาโทรศัพท์ เมื่อมีการเดินสายให้ทำการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

ไม่ควรเดินสายโทรศัพท์ขนานกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับของคอมพิวเตอร์เทลเลกซ์เป็นต้น ถ้าหากจำเป็นต้องเดินสายใกล้กับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องใช้สายเคเบิลที่มีโลหะหรือชีลด์หุ้มสายเคเบิล และนำชีลด์นั้นต่อลงกราวด์ดิน

ถ้ามีการเดินสายบนพื้น ควรมีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันสายเพิ่มขึ้น เพื่อกันการชำรุดเสียหายและควรหลีกเลี่ยงการเดินสายใต้พรม

ควรหลีกเลี่ยงการใช้แหล่งจ่ายไฟร่วมกับคอมพิวเตอร์เทลเลกซ์และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ หรืออีกในหนึ่งระบบการทำงานของตู้โทรศัพท์สาขา จะถูกขัดจังหวะโดยจะเกิดการเหนี่ยวนำสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ

โปรดใช้สายชนิด 1 คู่สายสำหลับอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องโทรศัพท์ เช่น เครื่องโทรศัพท์ธรรมดาขั้วต่อข้อมูล เครื่องตอบรับ คอมพิวเตอร์ ระบบตอบรับ เป็นต้น ยกเว้นเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์

สายไฟ AC ต้องถอดออกจากตัวเครื่องในระหว่างการเดินสาย และควรเสียบสายไฟ AC เข้ากับปลั๊กเมื่อเดินสายภายในเสร็จแล้ว

ถ้าเครื่องโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ถอดสายโทรศัพท์ออกจากตัวเครื่องและเสียบเข้าเครื่องโทรศัพท์ใหม่ หรือปิดสวิทช์ไฟ AC ของระบบและเปิดสวิทช์ไฟ AC ใหม่อีกครั้ง

ปลั๊กเสียบไฟ AC ของตู้โทรศัพท์สาขาเป็นแบบปลั๊ก 3 ขา สำหลับต่อกราวด์เพื่อเป็นการป้องกัน ถ้าไม่สามารถเสียบปลั๊กได้กรุณาติดต่อช่างไฟฟ้า เพื่อทำการเปลี่ยนตลับใหม่และไม่ควรหลีกเลี่ยงการต่อสายกราวด์ สำหลับปลั๊กชนิด 3 ขา

ไม้อัดชนิดไหนบ้าง ที่เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

นอกจากการเลือกเฟ้นดีไซน์ของเครื่องเรือนไม้นั้น ในระดับคนซื้อต้องรู้จักมักจี่เกรดของไม้ที่นำมาสร้างเครื่องเรือนด้วย ไม้แต่ละเกรดก็ลงตัวกับงานที่ไม่เช่นเดียวกัน พร้อมกับการเรียนรู้เรื่องคุณภาพของไม้จะช่วยป้องกันการถูกหลอกจากร้านค้าที่ไม่สุจริตต่อการยังชีพของตน การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้นิยมใช้ไม้เนื้ออ่อน เพราะการต่อไม้จะง่ายกว่า ส่วนไม้เนื้อแข็งก็นำไปทำบ้านเพราะรับน้ำหนักได้ดีพร้อมด้วยมีความแข็งแรง โดยชนิดของไม้ที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์มีทั้งนี้

ไม้อัด จะไม้อัดสัก ไม้อัดบีช หรือไม้อัดยาง(พารา) ข้อดีคือราคาถูกที่สุดในกลุ่มเครื่องเรือนไม้ ให้ผิวสัมผัสที่เรียบ แต่เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ชั้นดีหน่อยอาจใช้ไม้อัดสักหรือไม้อัดบีช เพื่อลดข้อสงสัยร่องเสี้ยนไม้

ไม้โอ๊ก เป็นไม้เนื้อแข็งและเหนียว มีความหนักเบาระดับหนึ่ง ที่เห็นได้ชัดเจนคือถังหมักไวน์ นอกจากนั้นก็เป็นเครื่องเรือนไม้ หรือพื้นบ้าน และงานตกแต่งภายในอื่น ๆ โดยไม้โอ๊กจะแบ่งเป็นโอ๊กแดง (Red Oak/ โอ๊กใบสีแดง) และโอ๊กขาว (White Oak / โอ๊กใบสีเขียว)

ไม้ไวท์แอช สรรพคุณของไม้ชนิดนี้เหมือนกับไม้โอ๊ก ความตรงข้ามกันคือสีของไม้เป็นในทิศทางเหลืองออ่อนเกือบขาว แก่นไม้สีน้ำตาลเทา ชั้นไม้ต่อมาจะมีสีน้ำตาลอ่อนถึงเหลืองอ่อน เส้นลายไม้ชัดเจนเพราะมีสีน้ำตาล

ไม้บีช ลักษณะเด่นคือแก่นไม้มีสีน้ำตาลแดง กระพี้ไม้สีขาว เสี้ยนไม้มีความตรง เนื้อไม้มีความละเอียด ทำให้การลงสี ย้อม หรือฟอกสีนั้นง่าย โดยไม้ชนิดนี้จะมี 2 แหล่งที่มาคือ อเมริกันและยุโรป ซึ่งไม้อเมริกันจะมีสีไม้ที่เข้มกว่า ส่วนไม้จากยุโรปจะให้สีขาวไปถึงขาวอมชมพู จัดเป็นไม้ยอดนิยมที่นำมาทำเฟอร์นิเจอร์ไม้

 

การเลือกใช้เครื่องปั๊มน้ำ Grundfos

การเลือกเครื่องปั๊มน้ำ Grundfos สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ บ้านพักอาศัย/โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารขนาดใหญ่

การเลือกเครื่องปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องปั๊มน้ำ Grundfos สำหรับอาคารขนาดใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เนื่องจากมีขนาดใหญ่และมีเรื่องราคา และค่าบำรุงรักษา เข้ามาเกี่ยวข้อง ข้อมูลที่จำเป็นต้องทราบก่อนที่จะทำการเลือกเครื่องปั๊มน้ำมี คือ ชนิดของของเหลวที่ต้องการสูบ, อุณหภูมิ, ความหนืด, ความหนาแน่น, อัตราการสูบที่ต้องการ, ความดัน, หรือความสูงที่ต้องยกของเหลวนั้น ๆ ขึ้นไป และ ความเร็วรอบของปั๊มที่เป็นไปได้ ลักษณะของระบบท่อที่มีอยู่ ข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องปั๊ม

การเลือกเครื่องปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัย

เครื่องปั๊มน้ำ Grundfos สำหรับบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดสำเร็จรูป ประกอบด้วยตัวปั๊มและถังความดัน ซึ่งจะมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น แบบที่เป็นตัวปั๊มเกาะอยู่บนถังความดัน และมีฝาครอบ ตัวปั๊มจะควบคุมการทำงานด้วย สวิตช์ความดัน ซึ่งจะมีการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้น้ำในบ้าน ความดันในท่อจะลดลงจนถึงค่าที่ตั้งไว้ ปั๊ม Grundfos ก็จะทำงานจ่ายน้ำเข้าเส้นท่อ เมื่อหยุดหรือปิดอุปกรณ์ความดันจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงค่าที่ตั้งไว้ปั๊ม Grundfos ก็จะหยุดทำงาน เครื่องปั๊มน้ำแบบนี้มักมีขนาดให้เลือกไม่มากนัก เพราะผลิตมาเพื่อใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก ๆ จนถึงขนาดกลาง ถ้าเป็นบ้านหรืออาคารขนาดใหญ่ ต้องใช้ชุดเครื่องปั๊มน้ำแบบที่จ่ายน้ำได้มาก และสามารถเลือกความดันได้หลายระดับ ในการเลือกปั๊มน้ำใช้ในบ้านพักอาศัย ควรเลือกปั๊ม Grundfos ที่มีถังความดันประกอบสำเร็จเป็นชุด เพราะถังความดันจะเก็บน้ำช่วยรักษาความดันภายในท่อส่งน้ำ และมีผลให้ในขณะใช้งานปั๊มน้ำไม่ต้องทำงานตลอดเวลา จึงช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และปั๊มน้ำจะมีอายุการใช้งานนานขึ้นด้วย

ดูแลหลังคาบ้านอย่างไรให้ใช้งานได้นานๆ

เพื่อนๆหลายคนคงเคยเจอกับปัญหาเมื่อเวลาฝนตกที่ไร  หลังคาบ้านชอบรั่วทุกที  ต้องหาอะไรมารองตลอดใช่ไหมค่ะ

หากฝนไม่ตกเราก็จะไม่รู้เลยใชไหมค่ะว่าบ้านของเรานั้น  หลังคารั่วขนาดไหน คั่นเราจะปีนขึ้นไปซ่อมก็อยู่สูงเกินไป  แต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปค่ะ  เราสามารถที่จะเช็คหรือตรวจดูได้ค่ะ ว่าหลังคาบ้านของเรานั้น  มีจุดไหนบ้าง ที่เราจะต้องทำการซ่อมแซมบ้าง  ไปดุวีกันเลยค่ะ

 1. เริ่มจากการตรวจเช็กดูด้านในก่อน ว่ากระเบื้องหลังคาแผ่นไหนมีสภาพทรุดโทรมและกระเบื้องใกล้หลุดแล้วบ้าง จากนั้นให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
 2. ตรวจเช็กดูว่าตรงไหนมีรูรั่วที่น้ำสามารถลอดผ่านได้บ้าง จะได้อุดรอยรั่วได้ทันท่วงที เพื่อป้องกันน้ำหยดเวลาฝนตก
 3. ตรวจเช็กดูคราบสกปรก รอยด่างต่าง ๆ ที่ติดอยู่ตามกระเบื้อง หากมีคราบฝังแน่นเหล่านั้น ให้หาทางขจัดออกให้มากที่สุด หลังคาจะได้ดูใหม่ขึ้น
 4. ตรวจเช็กดูว่าหลังคามีรูโบ๋ตรงไหน ที่แสงแดดจากด้านนอกสามารถสาดส่องเข้ามายังตัวบ้านได้บ้าง แล้วจัดการอุดรอยโบ๋ หรือเปลี่ยนแผ่นใหม่
 5. ขึ้นไปตรวจหลังคาด้านนอกด้วยความระมัดระวัง แล้วใช้สายตากวาดดูรอบ ๆ ว่ามีกระเบื้องหลังคาแผ่นไหนแตก, เป็นรูรั่ว และอันไหนกระเบื้องหลังคาหายไปบ้าง จะได้จัดแจงซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ได้ตรงจุด

การตรวจเช็กหลังคาบ้านควรทำปีละ 2 หน ช่วงเวลาที่ดีคือช่วงก่อนเข้าหน้าฝน และช่วงหลังหน้าฝน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนหยดเข้ามาในตัวบ้านได้ถ้าหากหลังคารั่ว ดูแลรักษาหลังคาให้ดี จะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ภายในบ้านได้อีกเยอะ

 

บริการรับสกรีนเสื้อ มั่นใจด้วยผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%99

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาร้านรับสกรีน เพื่อช่วยในการสกรีนเสื้อ หมวก กระเป๋าผ้า หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อการทำธุรกิจ หรือการทำในรูปแบบของขวัญของฝาก  สามารถทำงานได้อย่างหลากหลายและมีผลงานการันตีถึงคุณภาพ มีชื่อเสียงในการให้บริการที่ดีมาอย่างยาวนาน  ไม่มีขั้นต่ำในการสกรีน สามารถเลือกลวดลายในการสกรีนได้ตามใจชอบและมีผลลัพธ์ผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยการเลือกรับสกรีนเสื้อให้ได้ร้านที่มั่นใจและได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจนั้นจะต้องพิจารณาถึง คุณสมบัติหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ( Bkk Screen )

 • คุณภาพของการสกรีนจากผลงานที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากเสียงตอบรับจากลูกค้า เพื่อการันตีถึงคุณภาพของงาน
 • ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในรายละเอียดปลีกย่อยเช่นค่าออกแบบ ค่าทำบล๊อคที่มีความเหมาะสม
 • มีการสกรีนบนพื้นผิวต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือมีการใช้วัตถุดิบในการสกรีนที่ทันสมัย
 • มีความรับผิดชอบต่อการทำงานเช่นมีความใส่ใจในเนื้องาน งานเสร็จทันกำหนดในการส่งมอบงาน หรือความช่วยเหลือการแก้ไขงานหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงแบบ ลวดลาย หรือผลงานไม่ได้ตามกำหนด

และหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการร้านสกรีนที่มีคุณสมบัติข้างต้น ทางร้านของเราสามารถเป็นผู้ช่วยในการตอบโจทย์ความต้องการนี้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสกรีนเสื้อแบบไม่จำกัดจำนวน สามารถออกแบบได้ตามต้องการ หรือต้องการสร้างลายสกรีนที่โดดเด่นเฉพาะ ได้รับงานเร็ว มั่นใจได้ถึงงานที่มีคุณภาพ

วิตามินอาหารเสริมผิวขาวสำหรับคุณ

วิตามินซี เป็นวิตามินบำรุงผิวอันดับ1 เรื่องอาหารเสริมผิวขาว ที่ช่วยบำรุงผิวให้ขาวเลยก็ว่าได้ ไม่ว่านำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอาหารเสริมผิวขาวในเรื่องความสวยงาม หากได้รับสารอาหารเสริมผิวขาวจากวิตามินซีโดยตรงจะยิ่งส่งผลให้ผิวดีขึ้นไปกว่าเดิม วิตามินซีมีประโยชน์ที่ดีต่อผิวดังนี้

 • วิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระโดยธรรมชาติ ช่วยลดริ้วรอยแห่งวัย ผิวจึงสวยดั่งเด็กสาววัยแรกรุ่น
 • วิตามินซีช่วยให้ผิวขาว กระตุ้นการสร้างคอลลอเจนทำให้ผิวที่อ่อนแอกลับมามีผิวสุขภาพดีและเรียบเนียน ผิวคุณจะสดใสได้อีกครั้ง
 • วิตามินซีช่วยซ่อมแซมและรักษาส่วนที่สึกหรอของร่างการเสริมสร้างผนังเซลล์ ช่วยสมานแผลสดให้หายเร็ว ช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงขึ้นด้วย ร่วมถึงช่วยรักษาและสร้างภูมิต้านทานโรคได้ดี ป้องการโรคหวัดได้เป็นอย่างดี
 • ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง แนะนำให้ทานวิตามินซีจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้

อาหารเสริมผิวขาวประเภทวิตามินซีจึงเป็นตัวหนึ่งที่ทานง่ายและปลอดภัยไม่ได้เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง

วัสดุก่อสร้างแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร

Bldg_Chaiyaprak_shoptopview

เมื่อเรารู้จักกับองค์ประกอบที่สำคัญของบ้านกันไปแล้วว่าประกอบด้วยอะไรบ้างทีนี้เราก็ต้องรู้ด้วยว่าวัสดุก่อสร้างที่เราควรจะเอามาใช้กับบ้านของเรานั้น ควรจะใช้วัสดุอะไรบ้างให้ถูกต้องตามคุณสมบัติของมัน ในด้านต่างๆ เช่น ความคงทนถาวรวัสดุก่อสร้างแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ความคงทน หรือความแข็งแรงก็แตกต่างกัน วัสดุที่จะใช้กับโครงสร้างก็ควรจะเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานและทนนานส่วนวัสดุที่ตกแต่งมีความสวยงาม แต่ไม่มีความคงทน จึงไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ความสวยงามที่ใช้ตกแต่งมักจะต้องทำให้สวยงาม แต่การเลือกใช้ก็ไม่ใช่ดูที่ความสวยเพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูที่ความคงทนต่อการใช้งานตามหน้าที่ของมันด้วย เช่นเดียวกับเรื่องความคงทนถาวรที่สำคัญวัสดุตกแต่งจะมีราคาสูงกว่าวัสดุก่อสร้างมาก และไม่มีขอบเขตเสียด้วย โครงสร้างบ้าน 1 หลังใช้งบประมาณ 1 ล้านบาท แต่การตกแต่งอาจจะใช้เพียง 3-4 แสนเท่านั้น หรืออาจจะต้องใช้ถึง 2 ล้านก็ได้ แล้วแต่วัสดุที่เราเลือกใช้ นี่คือความแตกต่างเรื่องราคา

ความประหยัดที่กล่าวมาแล้ว ได้พูดพาดพิงมาเรื่องราคาค่าวัสดุตกแต่ง ซึ่งมีผลต่องบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งในประเด็นนี้คนทั่วไปยังไม่เข้าใจกันถึงความสัมพันธ์ของงานที่ได้กับราคาที่จ่ายที่เรามักจะมองข้ามกันไป จริงอยู่ที่ว่า เราสามารถคำนวณงบประมาณเป็นราคา ต่อตารางเมตร ได้ เช่น บ้านพักอาศัย ระดับมาตรฐาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ต่อตารางเมตร ประมาณ 15000 บาท ถ้าบ้าน 200 ตารางเมตร ราคาก็จะตกที่ 3,000,000 บาท คุณก็มักจะมองแค่ว่า คุณได้บ้าน 200 ตารางเมตร ราคามาตรฐาน แต่ในความเป็นจริง ถ้าคุณใช้วัสดุตกแต่งบางอย่างที่แพงเกินจริง ถ้าแพงเกินสัก 10 % “งานที่ได้” คือคุณได้บ้านขนาด 200 ตรม. ที่คุณภาพ 2,700,000 เท่านั้น!

การบำรุงรักษาเรื่องที่มองไม่เห็นในช่วงการก่อสร้างแต่เป็นเรื่องของการใช้งานในระยะยาวเมื่อเราเข้าอยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็ขึ้นอยู่กับวัสดุก่อสร้างที่เราเลือกใช้ คำว่าของถูกไม่ดี ของดีไม่ถูกแม้จะไม่ใช่กฎเกณฑ์ตายตัว แต่ก็เป็นข้อคิดที่ใช้ได้ดี อย่างเช่น โครงสร้างเหล็กหรือโครงหลังคาเป็นส่วนที่เกิดสนิมได้ถ้าผุพังเสียหายก็จะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายโครงสร้างนี้ อยู่ใต้หลังคาเรามองไม่เห็น ถ้าไม่ทาสีกันสนิมหรือสีกันสนิมไม่ดี โอกาสที่โครงหลังคาจะผุก็มีมาก การจะขึ้นไปทาสีกันสนิมก็ทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง แม้กระทั่งสีทาบ้านภายนอกถ้าเราใช้ของถูกคุณภาพไม่ดี อยู่ไป ปี 2ปี สีจืดลอก ถ้าทาสีใหม่งบประมาณก็จะมากกว่าการที่เราใช้สีดีๆ แล้วอยู่ได้ทนเป็น 10 ปี เป็นต้น

การโปรโมทธุรกิจสินค้าพรีเมี่ยมให้ประสบความสำเร็จ

thaisellingp6428976n1

เมื่อคิดลงทุนค้าขายสินค้าพรีเมี่ยม สิ่งที่ผู้ประกอบการมักจะนึกถึงเป็นอันดับแรกคือการมีหน้าร้านเป็นของตนเอง ซึ่งความคิดนี้เป็นสิ่งถูกต้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีหน้าร้านค้าเป็นของตนเองเสมอไป เพราะการมีหน้าร้านค้าเป็นของตนเองจะต้องได้พื้นที่ในทำเลดีจริงๆ ตกแต่งร้านให้ดึงดูด สะอาดทุกซอกทุกมุม ซึ่งเป็นสาเหตุให้เงินทุนละลายไปกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้มากเป็นพิเศษ มิหนำซ้ำผู้ประกอบการยังต้องคอยเปิดปิดร้านอีกด้วย จึงทำให้การมีหน้าร้านค้าอาจไม่สามารถตอบโจทย์ให้ผู้ประกอบการสินค้าพรีเมี่ยมหน้าใหม่ๆ ได้ทุกคน ซึ่งด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยบวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจึงทำให้การมีหน้าร้านค้าไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว เพราะเกิดทุกวันนี้เกิดช่องทางการขายสินค้าบริการรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมากมาย http://www.oliveprinting.com/

การทำธุรกิจสินค้าพรีเมี่ยมแบบเพื่อนบอกเพื่อนแท้จริงแล้วก็คือกลยุทธ์การตลาดที่เรียกว่า “ปากต่อปาก” นั่นเอง โดยช่องทางการขายสินค้าในลักษณะนี้มีรูปแบบเหมือนการฝากซื้อสินค้าจากเพื่อนทุกประการ ต่างกันตรงที่ผู้ประกอบการนั้นจะบวกราคาจากราคาต้นทุนเพื่อเป็นกำไร เคล็ดลับสำคัญที่ช่วยให้การขายสินค้าพรีเมี่ยมรูปแบบนี้ประสบความสำเร็จก็คือผู้ประกอบการต้องได้ดีลส่วนลดการสั่งซื้อจากผู้ขายสินค้าโดยตรง โดยส่วนลดนี้จะเป็นกำไรที่ได้นั่นเอง ข้อดีอีกประการหนึ่งของการขายสินค้าแบบเพื่อนบอกเพื่อนก็คือผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้ามาสต็อกไว้ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจขาดทุนได้หากขายสินค้าไม่ได้ และเมื่อลูกค้าสนใจซื้อสินค้าเพราะได้เห็นรูปหรือจากคำแนะนำ ผู้ประกอบการก็แค่ไปซื้อสินค้าดังกล่าวมาให้ เพียงเท่านี้ก็ทำกำไรจากส่วนต่างได้แล้ว การสร้างเว็บไซต์เป็นอีกวิธีการที่นิยมมากในยุคปัจจุบัน ด้วยว่าสามารถตอบโจทย์การทำธุรกิจสินค้าพรีเมี่ยมโดยไม่ต้องมีหน้าร้านได้แบบครบเครื่อง ทั้งในด้านการนำเสนอขายสินค้าที่มีทั้งรูปภาพ วิธีใช้ ราคา วิธีการชำระเงิน รายละเอียดในเรื่องต่างๆ เรียกได้ว่าครบวงจรเลยก็ว่าได้ ซึ่งปัจจุบันหากผู้ประกอบการมีความรู้ด้านทำเว็บไซต์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็สามารถลงมือทำได้ทันที แต่ถ้าผู้ประกอบการไม่มีความรู้ทางด้านนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่ประการใด เพราะในปัจจุบันมีเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ขายสินค้าสินค้าพรีเมี่ยมได้อย่างเต็มรูปแบบให้ได้เลือกใช้ แต่ผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้ให้บริการด้วยส่วนหนึ่ง