การทำงานของนิติบุคคลอาคารชุด

proactivemanagemen               ในการทำงานของนิติบุคคลที่เราอาจจะเห็นหรือคิดว่าที่เขาทำอยู่นั้นคืออะไรจำเป็นด้วยหรอที่ต้องมี หากไม่มีจะเป็นอะไรมั้ย วันนี้เราจะมาลองรู้จักกันว่าจริงๆ แล้วเขาต้องทำอะไรและมีหน้าที่อะไรกัน

1.เขาต้องจัดการเรื่องต่างๆที่จะเข้ามา ทั้งนี้เพื่อเป้นประโยชน์ในการจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่คงที่เดิมไม่ได้หายหรือเสื่อมสภาพ ต้องพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆคืออัพเดต 24 ชม. ตลอดการใช้งาน และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม

2.จัดซื้อ/จัดหาทรัพย์สินตลอดจนจัดให้มีบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่เจ้าของร่วม ในอาคารชุด ภายใต้ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการอาคารชุด

3.จะเป็นผู้เรียกเก็บเงินกองทุนเพื่อนำมาเข้าส่วนกลาง เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง รวมทั้งทรัพย์ส่วนกลาง และการให้บริการอื่น ๆ ในอาคารชุด

4.เป็นผุ้ที่จะคอยดำเนินการประชุมหรือสั่งการที่ประชุมใหญ่แจ้งให้เกิดการประชุม ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของ นิติบุคคลอาคารชุด และพระราชบัญญัติอาคารชุด

5.มีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทั้งภายในห้องชุด และการใช้สิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในอนาคต

คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แหละนะคะ ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบทำให้การทำงานต้องเป้นไปอย่างละเอียดอ่อนต้องไม่กระโตกกระตากและใช้ความสุขุมเข้าช่วยในการทำงาน การจะเป็นนิติบุคคลอาคารชุดจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป แต่เราต้องศึกษาให้ดีก่อนจะเข้ามาทำงานจริง