ความลับของเพชรพร้อมด้วยร้านรับซื้อหาเพชรในประเทศไทย

 

การใช้คำเรียก “เพชร” เดิมทีมาจากภาษาสักสกฤต ค้นพบในเอกสารเก่าแก่ ของอินเดีย

เรียกเพชรว่า “วัชระ” หรือสายฟ้า ดังนั้น คำว่า  “เพชร” จากอินเดีย สู่ไทย จึงกลายจาก “วัชระ”

มาเป็น “พัชร” และ “พชร” กระทั่งถึง “เพชร” ในที่สุดนั้นเอง ในแง่พระตรีปิฎกได้มีการอ้างถึง รัตนชาติมงคลเอาไว้ 7 กลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น

  1. สุวณฺณํ คือ ทอง
  2. รชตํ คือ เงิน
  3. ปวาฬ คือ แก้วประพาฬ
  4. มณิ คือ แก้วมณี
  5. เวฬุริยํ คือ แก้วไพฑูรย์ หรือ เพชรตาแมว
  6. มุตตา คือ แก้วมุกดา
  7. วชิรํ คือ เพชร

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มนุษย์รู้จักเพชรมายาวนานแล้ว แม้กระนั้นไม่มีผู้ใดสามารถรู้ได้ว่าเราเริ่มตั้งแต่ เมื่อไหร่ ในช่วงแรกๆ ผู้คนใช้เพชร ในการพกพาประจำตัวไป ให้มีความปราศจากป้องกันผลร้ายที่เกิดขึ้น เชื่อว่าเพชรมีพลังในตัว โดยเฉพาะ ครั้นเมื่อใส่เพชรไว้ทางด้านซ้ายมือ เพชรจึงมักถูกใช้เป็น ของขลังมากกว่าเป็นเครื่องประดับ ดังนั้นในอดีตกาลจึงมีแต่เพศชาย ที่สวมใส่เพชรมากว่า สุภาพสตรี

เพชรเป็นอัญมณีที่มีความเชื่อเกี่ยวข้องด้วยมากมาย อาทิเช่น ราชินีแมรี่ แห่งสกอตแลนด์ ทรงเชื่อว่า พระธำมรงค์เพชร ที่พระนางใส่อยู่ สามารถอภิบาลพระนางให้พ้นจากการถูกลอบปลงพระชนม์ได้ ถึงกระนั้นพระนางถูกพระราชินีเอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษทรงสำเร็จโทษ ด้วยการประหารชีวิต

อีกตำนานนึงโบร่ำโบราณได้กล่าวไว้ว่า เพชรมีจุดเริ่มต้นมาจากกระดูกยักษ์ชื่อ มหาพลสูตร ที่คิดจะทำพิธีอดอาหาร เพื่อเป็นเกียรติยศ ให้อุบัติในแผ่นดิน พอครบ 7 วัน ก็หมดลมหายใจ เทวดาจึงนำโครงกระดูกไปฝังไว้ทุกๆ ที่ ก็ปรากฏเปลี่ยนเป็นเพชรรัตน์

สำหรับคนใดที่ประสงค์ซื้อขายเพชร petchtong.com เป็นอีกโอกาสที่ดีสำหรับคนที่พึงปรารถนาขายเกี่ยวกับเพชร ด้วยว่า petchtong.com รับซื้อเพชรและอัญมณีอื่นๆ ในราคาที่ดี